Produced, directed and designed by Hellevik Studio


Client: Norsk Revmatikerforbund, Diakonhjemmet Sykehus, Forsknings- og formidlingsenheten

for muskelskjeletthelse (FORMI), Oslo universitetssykehus


Production year: 2023