(The subscription on patient information films are currently only available in Norwegian). 


Mange leger er flinke til å informere pasienter før kirurgiske inngrep. Utfordringen er at legen og pasienten ofte har forskjellige mentale bilder av hvordan tilstanden og inngrepet ser ut. Vi har derfor laget pasientinformasjonsfilmer til noen av de vanligste dagkirurgiske inngrepene i ortopedi, som gir et felles utgangspunkt for å forstå behandlingen bedre. Her kan du se hvordan abonnementet på pasientiformasjonsfilmene fungerer:


Her er et eksempel på en av pasientinformasjonsfilmene - om meniskskader: 

Foreløpig har vi laget filmer på følgende tilstander, og listen oppdateres fortløpende: 

Carpal tunnel syndrom

Dupuytrens kontraktur

Haglunds hæl

Hallux valgus

Hammertå

Hofteprotese

Meniskskader i kne

Mortons metatarsalgi

Prolaps

Spinal Stenose

Tennisalbue

Triggerfinger

Ulnarisnevritt


Ta kontakt på post@hellevikstudio.no for å få tilgang til å se gjennom filmene.